Ubezpieczenia na życie od A do Z

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Ubezpieczenia na życie od A do Z

Program szkolenia

1. Cel ubezpieczenia na życie
2. Ocena „wartości” życia ludzkiego
3. Jak określić poziom ochrony ubezpieczeniowej
4. Ubezpieczenie własnego i cudzego życia
5. Ubezpieczenie na dwa życia
6. Ryzyko w ubezpieczeniu na życie
7. Techniczna stopa oprocentowania
8. Kalkulacja składek
9. Tablice wymieralności
10. Składki regularne i jednorazowe
11. Rezerwy matematyczne
12. Czym charakteryzują się poszczególne ubezpieczenia:

Grupa1

 • Ubezpieczenie na całe życie
 • Ubezpieczenie terminowe na życie
 • Czyste ubezpieczenie na dożycie
 • Ubezpieczenie na dożycie

Grupa2

 • Ubezpieczenia posagowe bez renty, z rentą
 • Ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci na dwa życia

Grupa4

 • Renty na całe życie
 • Renty terminowe
 • Renty odroczone

Grupa5

 • Ubezpieczenia NNW
 • Inwalidztwo
 • Chorobowe: koszty leczenia, poważne zachorowania

13.  Czym ubezpieczenia tradycyjne różnią się od UFK
14.  Produkty obecne na rynku

 • Grupowe
 • Specyfika ubezpieczeń grupowych
 • Ubezpieczenia z indywidualną i łączną oceną ryzyka
 • Produkty grupowe oferowane w Polsce
 • Indywidualne
 • Bankassurance
 • Dodatki do kart kredytowych, kredytów, ubezpieczenia inwestycyjne

15.  Operacje na polisie
16.  Ubezpieczenia bezskładkowe
17.  Pożyczka pod zastaw polisy
18.  Składka jednorazowa, okresowa
19.  Techniczna stopa oprocentowania
20.  Udział w zysku, indeksacja, waloryzacja
21.  Wykup, wartość odstąpienia, wartość polisy
22.  Dożycie
23.  Szkody z powodu zgonu
24.  Ocena ryzyka

 • Tablice trwania życia
 • Umieralność i Nadumieralność
 • System selekcji w ubezpieczeniach na życie
 • Ubezpieczenia na życie bez badania lekarskiego (śmiertelność,  określanie stopnia ryzyka)
 • Zasady underwritingu
 • Proces selekcji
 • Zawieranie umów po przeprowadzeniu badań.
 • Underwriting finansowy

25.  Świadczenia

 • Zgłoszenie, dokumenty
 • Analiza, wypłata, odmowa
 • Analiza szkód a underwriting

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY