Prawo spadkowe w praktyce ubezpieczeń życiowych

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Prawo spadkowe w praktyce ubezpieczeń życiowych

Program szkolenia

1. Ubezpieczenie na życie – jego cechy z punktu widzenia prawa spadkowego

2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i niebezpieczeństwa związane z prawem spadkowym

3. Możliwość zastosowania ubezpieczenia na życie, jako zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania podmiotu gospodarczego

4. Wzory postanowień umownych użytecznych dla podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa spadkowego

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY